Το ψηφιακό φροντιστήριο Στογιάννης | Παρουσίαση του Keyschool

keyschool

Αγαπητοί μαθητές και γονείς,
Το Key-School είναι η ολοκληρωμένη εφαρμογή ψηφιακής μηχανοργάνωσης που χρησιμοποιούμε στα φροντιστήρια Ε. Στογιάννης. Eίναι εξαιρετικά απλή στη χρήση για κάθε μέλος του προσωπικού, για τους μαθητές μας και τους γονείς τους και είναι εξειδικευμένη στις απαιτητικές ανάγκες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Μέσω της εφαρμογής Keyschool, ο κάθε μαθητής του φροντιστηρίου μας έχει πρόσβαση μέσω υπολογιστή ή κινητού στην προσωπική του καρτέλα, όπου καταγράφονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία προόδου και αξιολόγησης του.

Συνολικά, το Key-School προσφέρει υπηρεσίες οργάνωσης, διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, υπηρεσίες επικοινωνίας και διανομής εκπαιδευτικού υλικού:

  Προσφέρει τη δυνατότητα οργάνωσης του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο μαθητή, τμήματος, μαθήματος, τάξης, φροντιστηρίου και ελέγχεται κεντρικά από τη Διεύθυνση Σπουδών.

  Υποστηρίζει τη λειτουργία Ωρολογίου Προγράμματος, ώστε να προγραμματίζονται χρονικά οι ημέρες και ώρες διδασκαλίας όλων των μαθημάτων κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

  Παρέχει τη δυνατότητα διαμοιρασμού εκπαιδευτικού και πληροφοριακού υλικού για κάθε προγραμματισμένο μάθημα.

  Παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής εκπαιδευτικού υλικού ανάμεσα στις διάφορες ομάδες χρηστών (μαθητές, καθηγητές, γραμματεί, διεύθυνση σπουδών).

  Παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας της Διοίκησης του φροντιστηριου με όλες ή συγκεκριμένες ομάδες χρηστών.

  Υποστηρίζει τη διεξαγωγή των προγραμματισμένων εβδομαδιαίων διαγωνισμάτων των μαθητών.

  Προσφέρει διαδικασία ελέγχου των απουσιών των μαθητών ανά ώρα διδασκαλίας.

  Διαθέτει τη δυνατότητα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας διεξαγωγής ζωντανού μαθήματος, BigBlueButton (BBB).

  Παρέχει με το εργαλείο Key-Test τη δυνατότητα αξιολόγησης, μέσω ηλεκτρονικών τεστ αντικειμενικού τύπου, από τράπεζα θεμάτων.

Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής Σπουδών
Ε. ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Συνδεθείτε στην εκπαιδευτική μας πλατφόρμα.

Ψευδώνυμο:
Συνθηματικό:
συνδεθείτε
Keyschool